ตอบข้อสงสัย ! เครื่องมือ จัดฟันแบบใส invisalign ใส่แล้วรู้สึกรำคาญไหม ? การจัดฟันแบบใส เป็นนวัตกรรมการจัดเรียงฟันในรูปแบบใหม่ ที่เป็นที่นิยมมาก มีเอกลักษณ์ก็คือ สามารถถอดเครื่องมือการจัดฟันได้ ขณะรับประทานอาหารและขณะแปรงฟัน

ซึ่งทำให้สะดวกสบายและมีความหลากหลายในการรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยังทำให้มองเห็นเครื่องมือการจัดฟันแบบใสได้ยากอีกด้วย ทำให้ไม่เสียบุคลิกภาพเวลาพูดคุยอีกด้วย เพราะเมื่อใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใสแล้ว ทำให้รู้สึกกระชับเพราะเครื่องมือมีความบาง ใส เป็นแบบครอบตัวฟัน จึงทำให้ไม่รู้สึกระคายเคือง หรือทำให้พูดไม่ชัด และเครื่องมือมีการถอดและใส่ที่ง่าย ไม่ต้องออกแรงในการดึงเครื่องมืออีกด้วย

หลายคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเข้ารับการจัดฟันแบบใส มีความกังวลว่า ถ้าสวมใส่เครื่องมือการจัดฟันแบบใส จะเกิดความรำคาญหรือไม่ หรือเกิดการระคายเคืองหรือไม่ ตอบเลยว่า ไม่ เพราะเครื่องมือการจัดฟันแบบใส จะเป็นพอลิเมอร์บางๆ ใสๆ มาใส่ครอบฟันเพื่อปรับโครงสร้าง ตำแหน่ง และการเรียงตัวของฟัน แทนการใส่เหล็กจัดฟันที่เรามักจะเห็นได้ทั่วไป โดยผู้เข้ารับการรักษาจะต้องใส่ตลอดเวลา เป็นประจำอย่างน้อย 20-22 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งจะมีความสะดวกมากกว่าจึงแทบไม่รู้สึกรำคาญหรือระคายเคืองในช่องปากเลย แม้เวลาทำกิจกรรมต่างๆ เว้นแต่เวลาจะรับประทานอาหารและขณะแปรงฟันผุ้เข้ารับการรักษาจะต้องคอยถอดเครื่องมือออกทุกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้ารับการรักษาจะต้องมีวินัยมากๆในการใส่เครื่องมือจัดฟัน หากละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ก็อาจจะทำให้การวางแผนและผลการรักษา เกิดความคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งบางกรณีอาจจะส่งผลให้เกิดความล้มเหลวในการรักษา ทั้งนี้เครื่องมือการจัดฟันแบบใส ไม่ทำให้ผู้เข้ารับการรักษารู้สึกรำคาญ แต่เพียงจะต้องมีวินัยในการใส่เครื่องมืออย่างต่อเนื่อง และต้องทำความสะอาดเครื่องมืออย่างถูกวิธีเพื่อไม่ให้เกิดคราบสิ่งสกปรกและการสะสมของเชื้อโรค เพราะอาจจะทำให้ฟันผุ หรือเกิดปัญหาอื่นๆตามมาได้ ทางคลีนิค เรามีทีมทันตแพทย์คอยให้คำแนะนำในเรื่องของการจัดฟันแบบใส หากมีข้อสงสัยหรือต้องการจะเข้ารับการจัดฟันแบบใส สามารถปรึกษาทันตแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญได้ที่คลีนิค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย